2021 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 100 жилийн ой угтсан ажлын хүрээнд “Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз”-ийн “ММ” агентлагийн сурвалжлагч, зураглаач нар ирж тус ангийн үйл ажиллагаа, бүтээн байгуулалтын ажлуудтай танилцаж, хамтран ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button