Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбоотой хамтран сургалт зохион байгуулав.

2019 оны 3 сарын 27-ны өдөр ШШГЕГ-ын Нийгэм сэтгэл зүйн хэлтэс Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбоотой хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан сургалтыг хорих ял эдэлж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй хоригдлыг хамруулан сургалтыг зохион байгуулсан.

 

   Сургалтад нийгэм сэтгэл зүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, дэслэгч З.Ариунбаяр, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сургалт мэдээллийн төвийн менежер Н.Энхбаяр, ХБИ-ийн нэгдсэн холбооны зохицуулагч, багш Л.Бат-Отгон, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хараагүйчүүдийн залуучуудын холбооны сэтгэл зүйч Г.Болормаа нар оролцсон
1. ХБХЗХ-ны сэтгэл зүйч Г.Болормаа нь “Хүний эрхэм чанар, амьдралын үнэт зүйлс, үнэ, цэнэ сэдвээр сургалтыг 25 минутын хугацаатайгаар зохион байгуулж:

         ҮҮНД
 хүний зан төлөв хэрхэн бүрэлддэг
 хөгшрөхөөсөө өмнө залуу насны үнэ цэнийг мэдрэх
 хоосрохоосоо өмнө эд баялагийг үнэ цэнийг мэдрэх
 өвдөхөөсөө өмнө эрүүл мэндийн үнэ цэнийг мэдрэх
 үхэхээсээ өмнө амьдралын үнэ цэнийг мэдрэх
 завгүй болохоосоо өмнө цаг завтай байхын үнэ цэнийг мэдрэх талаар мэдээллийг өгч харилцан ярилцсан үр дүнтэй сургалт боллоо.

boloroo surgalt 1

boloroo surgalt 3

boloroo surgalt 2

 

IT Agency