Сонсогч нартай сагсан бөмөгийн тэмцээн зохион байгуулав.

  2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдөр тус ангид үйлдвэрлэлийн дадлага болон танилцах дадлага хийж буйХСИС-ийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагийн 541, 542 дугаар дамжааны сонсогчид болон шүүхийн шийдэр гүйцэтгэх сургуулийн ахлагчийн дамжааны сонсогчдын зохион байгуулсан "САГСАН БӨМБӨГ"-ийн нөхөрсөг тэмцээнд баг тамирчид амжилттай оролцов.. Тус тэмцээнд нийт 8 баг оролцсон бөгөөд Захиргаа-Санхүү-1 баг, ээлжийн бүрэлдэхүүний 2 баг, эмэгтэй 3 баг, ХСИС-ийн өдрийн анги 1 баг, ахлагчийн дамжааны 1 баг,  Гадна хамгаалалтын байцаагч д/ч Б.Мөнх-Эрдэнэ даргатай баг тэргүүн байр, ээлжийн дарга, ахмад М.Чулуун-Эрдэнэ даргатай ээлжийн бүрэлдэхүүн 2 дугаар байр, эмэгтэйчүүдээс багаас энгийн х.Цэвэлмаа ахлагчтай баг тэргүүн байрт шалгарч "ӨРГӨМЖЛӨЛ" мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулав.

 

 

2019.01.29 1

2019.01.29 14

2019.01.29 15

2019.01.29 4

 

2019.01.29 9

2019.01.29 10

IT Agency