Сургалтын танхим шинээр байгуулав.

      Ангийн даргын өгсөн үүргийн дагуу алба хаагчийн мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлж ажлын дадлага туршлага олгох үүднээс тус анги нь В-1 дугаар үйлдвэрлэлийн бүсийн зааланд сургалтын танхим шинээр тохижуулан ашиглалтанд оруулав. Тус сургалтын танхимд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх хэсэг, үзлэг нэгжлэг хийх бүс, хориотой бүс, мөр шалгах зурвас, галын бэлтгэлийн танхимийн сургалт,  үйлдвэрт ажиллаж буй хоригдлын ажлын байрны нөхцөл, хорих өрөөний нөхцөл, хоригдлын гал  тогоо зэрэг хэсгээс бүдүүлэн сургалтанд ашиглаж байна.

 

surgaltiin tankhim 5

surgaltiin tankhim 1

surgaltiin tankhim 3

surgaltiin tankhim 4

surgaltiin tankhim 6

surgaltiin tankhim 9

surgaltiin tankhim 10

surgaltiin tankhim 11

 

 

IT Agency