Хорих ялын бодлого

         Хууль сахиулах их сургуулийн багш доктор пропессор хурандаа Б.Алтангэрэл2018 оны 10 дугаар сарын 30-өдөр нийт бие бүрэлдэхүүнд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн ойлголт онол арга зүй хуулийн зарим зүйл заалтын талаар болон хорих ялын бодлогийн талаар 2 цагийн лекц хичээл орлоо.

 

 

хичээл алтангэрэл 1

хичээл алтангэрэл 2

хичээл алтангэрэл 3

хичээл алтангэрэл 4

 

 

IT Agency