Тайвань улсын иргэд ирж ангийн нөхцөл байдалтай танилцав

         2018 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр Тайвань улсын элчин сайдын яамны зочид төлөөлөгчид болон нийслэлийн прокурорын газрын ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт тавих хэлтсийн хяналтын прокурор н.Батмөнх нар ирж ангийн үйл ажиллагаа, хоригдлын хөдөлмөр эрхлэлт, ахуй нөхцөл байдал үйлдвэрлэлүүдтэй танилцав,

 

малайз 2017.05.25 1

малайз 2017.05.25 2

 

малайз 2017.05.25 3

малайз 2017.05.25 4

малайз 2017.05.25 5

малайз 2017.05.25 7

IT Agency