хорих 409 дүгээр ангийн албан хаагчдад " ЭРСДЭЛ,ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ'' чиглэлээр сургалт зохион байгуулав

Хорих 409 дүгээр ангийн захиргаанаас 2017 оны өвөл цагийн сургалтын хүрээнд нийт албан хаагчиддаа “Эрсдэл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдвээр хичээл оров. Сургалтыг ангийн дарга, хурандаа Ш.Булган удирдан явуулж албан хаагчдын ажлын байранд тохиолдож болзошгүй эрсдлүүдийг тоочин гаргаж, эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх арга замуудыг жишээн дээр танилцуулан сургалт зохион явуулж ажилласан.Мөн хорих 409 дүгээр ангийн захиргаанаас нийт албадуудын дунд 2017 онд дэвшүүлэх зорилтыг дэвшүүлэн албадын дарга нар албан хаагчиддаа өөрсдийн дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг танилцууллаа.

 

 

сургалт 2017.01.30 1

сургалт 2017.01.30 2 

сургалт 2017.01.30 3

сургалт 2017.01.30 4

сургалт 2017.01.30 5

 

 

IT Agency