Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын дарга хурандаа Ц.Амгаланбаяр хорих 409-р ангийн үйл ажиллагаатай танилцав.

 ШШГЕГ-ын дарга, хурандаа Ц.Амгаланбаяр 2016 оны 10 дугаар сарын 07-нй өдөр Хорих 409 дүгээр ангийн үйл ажиллагаатай танилцав. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын шинэ стантартын дагуу тохижуулж, тоноглосон ялтны амьдрах байр, болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газраас 2016 онд дэвшүүлсэн зорилтыг ханган биелүүлэх үүднээс зохион байгуулсан ялтны хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх ажлын байрыг үзэж сонирхов. Мөн удирдах дээд байгууллагаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу ялтныг нийгэмшүүлэх ажлын хөтөлбөрт тусгасны дагуу тохижуулсан бясалгалын өрөө, болон ангийн эсгий урлал, гутлын үйлдвэртэй тус тус танилцав. Улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдаж буй 1500 ялтны багтаамжтай нэгдсэн хорих ангийн барилгын явцтай танилцлаа. 

ШШГЕГ дарга 2016-11-02 4

 

ШШГЕГ дарга 2016-11-02 5 

ШШГЕГ дарга 2016-11-02 8

ШШГЕГ дарга 2016-11-02 7

ШШГЕГ дарга 2016-11-02

ШШГЕГ дарга 2016-11-02 11

ШШГЕГ дарга 2016-11-02 3

 

ШШГЕГ дарга 2016-11-02 2
ШШГЕГ дарга 2016-11-02 10

 

ШШГЕГ дарга 2016-11-02 9
 

 

IT Agency