Сургалт зохион байгуулав.

     “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай” хууль батлагдан гарсантай холбогдуулан албан хаагчдын дунд зун цагийн хичээл сургалтын цагийн хуваарийн дагуу ангийн даргаар батлуулан албан хаагчдыг 2016 оны 06 дугаар сарын 24-26-ны өдрийг хүртлэх хугацаанд төвлөрүүлэн “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай” хуулийг албан хаагчдад судлуулах сургалтыг зохион байгуулав. Тус сургалтыг ангийн даргын батласан цагийн хуваарийн дагуу сургалт зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулж  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн бүлэг, хэсэг тус бүрээр нь хуваарьлан авч сургалт зохион явуулах баг тус бүр  30-60 асуулттай тест боловсруулан шалгалт авлаа. Албан хаагчид шинээр батлагдан гарсан “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай” хуулийг бие даан судлахаас гадна томилогдсон албан хаагчид хуулийг судлан хичээл сургалт явуулсан  нь их үр дүнтэй боллоо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

surgalt 2016.06.24 2

surgalt 2016.06.24 3

surgalt 2016.06.24 5

surgalt 2016.06.24 8

surgalt 2016.06.24 7

surgalt 2016.06.24 12

surgalt 2016.06.24 13

surgalt 2016.06.24 14

surgalt 2016.06.24 15

 

 

IT Agency