"СҮЛДЭН ЗАЯА" УРЛАГЫН НААДАМ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

       Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага үүсч хөгжсөний түүхт 95 жилийн ойг угтан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн  А/28 дугаар тушаал, Хорих 409 дүгээр ангийн даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ны өдрийн “СҮЛДЭН ЗАЯА УРЛАГЫН НААДАМ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ” А/06 дугаар тушаал, мөн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 95 жилийн ойг угтан бүтээлч ажлын төлөвлөгөөний 2.6, 2.7-дахь хэсэгт заасны дагуу тус ангийн албан хаагчид 2016 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр Урлагын наадмыг зохион байгуулж тус наадмын 1 дүгээр  байранд ерөнхий жижүүр, дэслэгч Г.Баянхангай даргатай “Star” баг тэргүүн байранд шалгарч  “Өргөмжлөл”,  мөнгөн шагнал,  2 дугаар байранд хүний тоо бүртгэлийн ахлах байцаагч, ахмад Ж. Ариунбаяр ахлагчтай “Шонхор” баг шалгарч “Өргөмжлөл” мөнгөн шагнал, 3 дугаар байранд Гадна хамгаалалтын офицер, ахмад Г.Баяраа ахлагчтай “Соёмбо” баг тус тус шалгарлаа.

 

urlag 2016.03.03 3

urlag 2016.03.03 1

urlag 2016.03.03 2

urlag 2016.03.03 5

urlag 2016.03.03 10

urlag 2016.03.03 6

urlag 2016.03.03 7

urlag 2016.03.03 9

urlag 2016.03.03 8

 

 

 

IT Agency