2015 оны тэргүүний ангиар шалгарав.

 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 2015 оны тэргүүний ангиар тус Хорих 409 дүгээр анги шалгарч 2016 оны 02 дугаар сарын 29-ны өдөр хүндэтгэл үзүүлэн нийт ангийн бие бүрэлдэхүүн ангийн туг залан ёслолын байдалтай хүлээн авлаа. Мөн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын 2015 оны “Тэргүүний харуул хамгаалалтын ажилтан”-аар тус ангийн ерөнхий жижүүр ахмад Ч.Төмөрчөдөр шалгарч “Өргөмжлөл” мөнгөн шагналаар шагнагдав.

 

 

1-j bairt shalgarsan 2016.02.29 2

1-j bairt shalgarsan 2016.02.29 3

1-j bairt shalgarsan 2016.02.29 4

1-j bairt shalgarsan 2016.02.29 5

1-j bairt shalgarsan 2016.02.29 6

1-j bairt shalgarsan 2016.02.29 7

1-j bairt shalgarsan 2016.02.29 8

1-j bairt shalgarsan 2016.02.29 9

1-j bairt shalgarsan 2016.02.29 10

1-j bairt shalgarsan 2016.02.29 11

1-j bairt shalgarsan 2016.02.29 12

1-j bairt shalgarsan 2016.02.29 13

1-j bairt shalgarsan 2016.02.29 14

 

IT Agency