ШШГЕГ-ын удирдах албан тушаалтан, Хорих анги ШГА-ны дарга нар ирж хорих ангийн нөхцөл байдалтай танилцав.

   Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хөдөө орон нутгийн удирдах ажилтны зөвлөгөөн  2016 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 2016 оны 02 дугаар сарын 29-ны өдрийн хооронд зохион байгуулагдсантай холбогдуулан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын удирдах албан тушаалтан, хэлтэс, тасгийн дарга, Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга нар 2016 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр тус хорих ангийн нөхцөл байдал, үйл ажиллагаатай танилцав.

 

 

 

darga nar 2016.02.25 3

 

darga nar 2016.02.25 4

darga nar 2016.02.25 14

darga nar 2016.02.25 5

darga nar 2016.02.25 6

darga nar 2016.02.25 8

darga nar 2016.02.25 9

darga nar 2016.02.25 10

darga nar 2016.02.25 11

darga nar 2016.02.25 12

darga nar 2016.02.25 13

IT Agency