"Хүний хөгжил" ТББ-аас албан хаагчдад сургалт явууллаа

Монгол Улсын Засгийн газрын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 8 дугаар зүйлийн 8.4, Төрийн албаны тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.6.1, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/18 дугаар тушаал, Хорих 409 дүгээр ангийн 2016 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/05 тоот  “Сургалт зохион байгуулах тухай” тушаалыг тус тус үндэслэн  2016 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр Нийгэм сэтгэл зүйн алба нь “Хүний хөгжил” ТББ-ийн лектор Г.Мөнгөнтэй хамтран нийт албан хаагчдад “Хувь хүний хөгжил төлөвшил”, “ Ёс зүй, ёс заншил” сэдэвт 3 цагийн сургалтыг явууллаа.  Мөн тус сургалтын үед сэтгэл зүйн засалыг хөгжимчин Б.Отгонбаяраар удирдуулан явуулсан үр дүнтэй боллоо.

alban haagchid surgalt 2016.02.15 2

 

alban haagchid surgalt 2016.02.15 1

alban haagchid surgalt 2016.02.15 3

alban haagchid surgalt 2016.02.15 4

alban haagchid surgalt 2016.02.15 5

alban haagchid surgalt 2016.02.15 8

alban haagchid surgalt 2016.02.15 6

IT Agency