Цахим уулзалтын заавар

 

Capture1

Capture2

Capture3

Capture4

Capture5

Capture6

Capture7

Capture8

Capture9

Capture10

Capture11

Capture12

Capture13

Capture14

Capture15

Утга хэсэгт цахим уулзалт хийх хүмүүсийн мэдээллийг бүрэн оруулах ба уулзах хүний овог, нэр, регистрийн дугаар, утасны дугаар, ажлын газар, албан тушаалыг үнэн зөв бүрэн бөглөнө. Хүсэлтэд мэдээлэл ороогүй хүн уулзалт хийх оролдлого гаргавал “Цахим уулзалт зохион байгуулах журам”-д заасны дагуу уулзалтыг зогсооно. Мөн анх удаа цахим уулзалт хийх тухай хүсэлт гаргасан хүн өөрийн иргэний баримт бичгийн хуулбарыг

tbn409@ yahoo.com  хаяг руу ирүүлсэн байна.

         Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжиж, эргэлт уулзалтыг түр зогсоосон хугацаанд цахим уулзалтыг түр уулзалтын хугацаанд оруулан тооцохгүй байхаар шийдвэрлэсэн болохыг мэдэгдье.

Байршил