Ажил хүсэгчид тавигдах шаардлага

төрийн албанд цэргийнээр ажиллах хүсэл сонирхолтой дээд мэргэжилтэй 35 хүртэлх насны бие бялдарын хувьд эрүүл саруул, иргэдийг сонгон шалгаруулна

Байршил