Хүний нөөц сургалт мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэнХүний нөөцийн мэргэжилтэн G.ErdenebatОвог нэр: Гончигжигмэд Эрдэнэбат


Цол: ахмад
Боловсрол: Дээд
1990 онд МУИС хуульч эрхзүйч, 2000 онд Удирдлагын акедемын удирдахуй ухааны магистер мэргэжилээр тус  тус дүүргэсэн.
Мэргэжил: Эрхзүйч
Ажилласан байдал:   
1995-2005 онд Багануур дахь ШГА хянагч 2005-2015 он хүртэл Мааньт дахь Хорих 415 дугаар ангид ахлах нийгмийн ажилтан, Хүний нөөцийн мэргэжилтэн,  2015 оноос  тус ангийн Хүний нөөц, сургалт хэвлэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтнээр  томилогдон  одоог хүртэл ажиллаж байна.

Байршил