Ахлах төлөөлөгч


хошууч Одхүү ахлах төлөөлөгчОвог нэр: Баттөмөрийн Одхүү


Цол: Хошууч 
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Эрхзүйч
Ажилласан байдал: 

2006 оны 11 дүгээр сараас 2010 онд хүртэл Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 423 дугаар ангид "Ээлжийн дарга"

2010 оны 5 сараас 2013 оны 7 сар хүртэл 423 дугаар ангид  "Төлөөлөгч"

2013 оны 7 дугаар сараас 2014 оны 9 дүгээр сар хүртэл 423 дугаар ангид  "Ахлах төлөөлөгч"

2014 оны 9 сараас 2018 оны 6 дугаар сар хүртэл 425 дугаар ангид "Ахлах төлөөлөгч"

2018 оны 6 дугаар сараас эхлэн тус ангийн "Ахлах төлөөлөгч"-өөр тус тус томилогдон ажиллаж байна. 

 

 

 

 

 

tuluulugch Buynnemeh

 

Овог нэр: Дашдоржийн Буяннэмэх

 

Цол:  Ахлах дэслэгч
Боловсрол: Дээд
Мэргэжил: Эрхзүйч
Ажилласан байдал:

2013 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 401 дүгээр хорих ангид "Ерөнхий жижүүр"

2014  онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх газарт "мэргэжилтэн"

2015 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 425 дугаар ангид "Төлөөлөгч"

2015-2017 онд 415 дугаар ангид "Төлөөлөгч"

2017 оны 04 дүгээр сараас 2018 оны 03 дугаар сар хүртэл тус ангид "Төлөөлөгч

2018 оны 03 дугаар сараас одоог хүртэл тус ангийн "Ахлах төлөөлөгч"-өөр тус тус томилогдони ажиллаж байна. 

Байршил