Нийгмийн ахлах ажилтан

Овог нэр: Г:Бахдал

Цол:Дэд хурандаа

Боловсрол: Дээд

Мэргэжил: Эрх зүйч

Ажилласан байдал:  

IT Agency