Ерөнхий нягтлан бодогч

ADL 5734
Овог нэр: Пунцагсүрэн Батбаатар

Цол: Хошууч
Боловсрол: Дээд
1985-1995 онд Өвөрхангай аймаг Хархорин сум 10 жилийн сургууль, 2001-2005 онд Дархан УХДС тус тус төгссөн.
Мэргэжил: Нягтлан бодогч
Ажилласан байдал: 1197-2001 онд “Хаан банк” менежер, 2001-2005 онд “Дархан сэргэлэн ХХК” менежер, 2005-2012 онд хорих 423 дугаар ангид ерөнхий нягтлан бодогч, 2012 онд ШШГЕГ-ын мэргэжилтэн, 2013 онд хорих 441-р ангид ахлах нягтлан бодогч , Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн б/645 тоот тушаалаар хорих 409 дүгээр ангид ерөнхий нягтлан бодогчоор одоог хүртэл ажиллаж байна.

Байршил