Гүйцэтгэх ажил

Гүйцэтгэх алба

Гүйцэтгэх алба нь ангийн даргын удирдлаган дор харуул хамгаалалт гүйцэтгэх ажил эрхэлсэн дэд дарга 1, ахлах төлөөлөгч 2, төлөөлөгч 2 гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр “Хоригдлын оргох, үймээн гаргах, бусдыг барьцаанд авах, хорлон сүйтгэх зэрэг ноцтой гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, тэдгээрийн урьд үйлдсэн болон хорих анги дотор гарсан хэргийг илрүүлэх, түүнчлэн оргосон хоригдлыг баривчлах” үүрэгтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

tuluulugchid

 

IT Agency