Хоригдлуудын дунд шинэ жилийн арга хэмжээ зохион байгуулав.

      Тус ангийн сургалт, нийгэм сэтгэл зүйн нэгж нь нийт хоригдлуудын сэтгэл санааг сэргээж, тэдний авъяас чадварыг дээшлүүлэн хөгжүүлэх, багаар ажиллахад тэднийг чадавхижуулах, хоригдлуудыг соёл урлагын арга хэмжээнд өргөнөөр оролцуулах, шинэ жилийн баярыг сонирхолтой болгож, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор шинэ жилийн баярыг угтан үйл ажиллагаа зохион байгуулах төлөвлөгөө гаргаж ангийн даргаар батлуулан төлөвлөгөөний тусгагдсан дагуу 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр дараах арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллалаа. 

   Шинэ жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг боловсруулж, шагнагдах хоригдлуудын нэрсийг гарган, гэрээт үйлдвэрүүдийн удирдлагадуудтай хоригдлыг урамшуулах талаар ярилцаж үйлдвэр тус бүрээс 10 хоригдлыг урамшуулах гарын бэлгийг авч ангийн удирдлага, гэрээт байгууллага болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл нийт 89 хоригдолд гарын бэлэг гардуулсан.

    Арга хэмжээнд оролцсон гэрээт байгууллагын болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, ар гэрийн төлөөлөл нийт 31 төлөөлөлд ангийн зүгээс гарын бэлэг, дурсгалын зүйлс гардуулан өгсөн. “Хорихын үйлчлэлийн нэгдсэн төв” төрийн бус байгууллагын захирал Ө.Батнасан өвлийн өвгөн, цасан охины хамт ирж баярын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад идэвхтэй оролцсон.

shine jil 2019

shine jil 2019 2

shine jil 2019 1

 

Уг арга хэмээнд оролцсон хоригдлын арга гэрээс дараах сэтгэгдэл уламжилсан байна.

сайтад copy

IT Agency