Харуулчдын зөвлөгөөн 2019

2019 оны 12 дугаар сарын 18 өдөр ангийн нэгдсэн хурлын танхимд харуул хамгаалалтын албаны жилийн эцсийн, харуул хамгаалалтын зөвлөгөөнийг харуул хамгаалалтын 2-р ээлжийн бие бүрэлдэхүүнээс амжилттай зохион байгуулж харуул хамгаалалтад тулгамдаж байгаа, асуудал, цаашид анхаарах асуудлаар санал хэлэлцэж ажиллаж.
Харуул хамгаалалтын ажилтан нараас гаргасан саналыг ангийн дарга болон ХХГАЭ Дэд дарга нар хүлээн авч тодорхой саналуудыг хүлээн авч шийдвэрлэж ажиллаа..
1.Өдрийн цагаар ШНБ-1 постоор гарч байгаа алба хаагч нарын хөдөлгөөнийг ерөнхий жижүүрийн илтгэл тогтмол тусгаж байх.
2. Ээлжээс үлдэж үүрэг гүйцэтгэж байгаа, хуяглан хүргэх ажиллагаанд оролцож байгаа, хамгаалалтын ажилтан нарт үнэгүй хоол цай олгох.
3. С-3 жигүүрт үүрэг гүйцэтгэж байгаа эмэгтэй албан хаагч нарыг дөрвөн ээлжид оруулах.
4. ШНБ-2 постод дээр үзлэг, нэгжлэг хийх эмэгтэй хамгаалалтын ажилтан томилж гаргахаар ангийн удирдлагаас шийдвэр гарлаа.

 

zuvluguun 2019 1

zuvluguun 2019 3

zuvluguun 2019 4

zuvluguun 2019 6

zuvluguun 2019 7

zuvluguun 2019 8

zuvluguun 2019 9

zuvluguun 2019 10

zuvluguun 2019 5

 

IT Agency