Тусгай тактикийн сургалт зохион байгуулав.

   Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа төвлөрсөн хорих ангийн алба хаагчид, тусгай томилгоот бүлгийн албаны бэлтгэлжилтийг хангах, мэдлэг, дадлага, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор гардан тулаан, тусгай тактикийн сургалтыг 2019 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 06-ний өдрийн хугацаанд хорих ял эдлүүлэх албаны ахлах дэслэгч Б.Ундрал ахлах дэслэгч Р.Өлзийнэмэх нар ангийн нийт алба хаагч болон тусгай томилгоот бүлгийн алба хаагч нарт онолын болон практик сургалт зохион байгуулж ажиллаа.

tusgai surgalt 2

tusgai surgalt 3

tusgai surgalt 4

tusgai surgalt 5

tusgai surgalt 7

tusgai surgalt 6

tusgai surgalt 11

tusgai surgalt 9

tusgai surgalt 10

 

 

IT Agency