Бүгд найрамдах улс тунхагласны баярыг тохиолдуулан зарим алба хаагчдыг шагнаж урамшуулав.

Бүгд  найрамдах улс тунхагласны өдрийг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа идэвхи, зүтгэл гарган ажилласан офицерын бүрэлдэхүүнд ажиллаж буй алба хаагчдад  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Б/1569 дугаар тушаалаар цэргийн ээлжит "Хошууч" цолоор ахмад Д.Содномпил, "Ахмад" цолоор ахлах дэслэгч Т.Рэнчинбадам, ахлах дэслэгч Л.Доржбаатар, "Ахлах дэслэгч" цолоор дэслэгч А.Анхжаргал, дэслэгч Ж.Саранзаяа,   офицерын бүрэлдэхүүнд оруулж "Дэслэгч" цолоор Б.Энх-од,  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Б/1570 дугаар тушаалаар ахлагчийн бүрэлдэхүүнд ажиллаж буй алба хаагчдад цэргийн ээлжит цол "Ахлах ахлагч" цолоор ахлагч Ч.Бадамзул, ахлагч Г.Бадамгарав, ахлагч С.Мухит, "Ахлагч" цолоор дэд ахлагч Э.Лхагвасүрэн, дэд ахлагч П.Нямдорж,  дэд ахлагч Б.Мөнхбаяр, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн Б/1571 дүгээр тушаалаар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын "Салбарын тэргүүний ажилтан" тэмдэгээр ахлах дэслэгч Б.Чинбат, ахлах ахлагч Д.Энх-Амгалан, "Албаны төлөө-2 зэрэг" тэмдэгээр дэслэгч Б.Мөнх-Эрдэнэ, "Албаны төлөө-3 зэрэг" тэмдэгээр дэслэгч Ө.Бүдрагчаа, ахлагч Т.Мөнхнаран, ахлагч Б. Туваансүрэн, ахлагч Н.Бямбасүрэн нарыг тус тус  шагнаж урамшуулав.

 

 

 

tsol 20198.11.25 1

tsol 20198.11.25 3

tsol 20198.11.25 4

tsol 20198.11.25 7

tsol 20198.11.25 6

tsol 20198.11.25 8

IT Agency