Харуул хамгаалалтын алба хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөн зохион байгууллаа.

           Тус ангийн харуул хамгаалалтын 1 дүгээр ээлжийн бие бүрэлдэхүүнээс 2021 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр ангийн удирдлагаас өгсөн үүргийн дагуу нийт харуул хамгаалалтын алба хаагчдын дунд “Харуул хамгаалалтын алба хаагчдын нэгдсэн зөвлөгөөнийг ангийн даргаар батлуулсан удирдамжийн дагуу улсын онцгой комисс болон ШШГЕГ-с өгсөн зөвлөмжийн дагуу халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдүүлж зөвлөгөөнд оролцсон нийт албан хаагчдад 1 удаагийн амны хаалт 2 удаа олгож, биеийн халууныг үзэж, санитол гельн ариутгагчаар гарт ариутгал хийлгэж халдвар хамгааллын дэглэмийг сахин амжилттай зохион байгуулж ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button