Гар урлалын үзэсгэлэн, уралдаан зохион байгуулав.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага үүсч хөгжсөний 100 жилийн ойг тохиолдуулан Хорих ял эдлүүлэх албаны даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 03/744 тоот албан бичгийн хүрээнд хоригдлын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, тэдний авьяас, ур чадвар, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх зорилгоор тус ангийн нийт хоригдлын дунд гар урлалын бүтээлийн 45 хоногийн хугацаатай уралдаан зарлаж дүгнэлээ. Гар урлалын бүтээлийг дүгнэхэд 19 оролцогч 2-8 тооны бүтээлээр оролцсоноос шилдэг бүтээлийг шалгарууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button