Ахлагчийн зөвлөлөөс санаачлан “Уурын мананцар үүсгэгч, агааржуулагч аппарат”-ыг хандивлав.

Ахлагчийн зөвлөлөөс санаачлан зохион байгуулсан “Уурын мананцар үүсгэгч, агааржуулагч аппарат”-ыг алба хаагчдынхаа дэмжлэгээр худалдан авч харуул хамгаалалтын ахлах байцаагч ахмад Г.Баянхангайд хүлээлгэн өгсөн. Нийт сэтгэлээрээ хандив өгсөн алба хаагч нартаа үнэхээр баярлалаа. Ангид хэрэгтэй байсан болохоор их баяртай байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button