2021.01.15-ны өдөр шинээр томилогдсон нэр бүхий 7 албан хаагчийг халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиулан жагсаалын бэлтгэл сургуулилт болон цэргийн дүрмийн хичээлээр сургалт орлоо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button