Ангийн нийт бие бүрэлдэхүүн гамшгаас хамгаалах сургалтад хамрагдлаа.

Төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд Нийслэлийн онцгой байдлын газрын иргэдийг гамшгаас хамгаалах  сургалт арга зүйн төв дээр 2020.11.10 өдөр нийт 75 алба хаагчын бүрэлдэхүүнтэйгээр очиж, газар хөдлөлт, галт түймрийн аюул гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад амжилттай хамрагдлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button