Ангийн нийт бие бүрэлдэхүүнийг хүйтний улирлын дүрэмт хувцсанд шилжүүллээ.

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.3.1, 8.4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 262 дугаар зүйлийн 262.1.4, Зэвсэгт хүчний Жанжин штабын даргын 2019 оны А/595 дугаар тушаалаар батлагдсан ”Цэргийн дүрэмт хувцас өмсөх дүрэм”-ийн 1 дүгээр зүйлийн 1.2, 1.7 дахь заалт, Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/121 дүгээр тушаал, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2020 оны 10 дүгээр сарын 13 өдрийн А/156 тушаалын дагуу 2020 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 08:00 цагт хүйтний улирлын дүрэмт хувцасны үзлэгийг ангийн байршилд хийж, бие бүрэлдэхүүнийг бүрэн хамруулж ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button