Нийт бие бүрэлдэхүүнээс “Бие бялдрын бэлтгэлжилтийн норматив”-ын шалгалт авлаа.

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, Биеийн тамир, спортын тухай хууль, Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн А/505 дугаар тушаалаар баталсан “Цэргийн биеийн тамирын бэлтгэлийн стандарт”, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2015 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/273 дугаар тушаалаар баталсан “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдад албаны сургалт зохион байгуулах журам” “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн бие бялдрын бэлтгэлжилтийн шалгуур үзүүлэлтийг шалгаж, үнэлэх заавар, ангийн даргын 2020 оны 10 дугаар сарын 13 өдрийн А/51 дүгээр тушаалын дагуу тус ангийн нийт бие бүрэлдэхүүнээс

1. Хурдны дасгал;

2. Хүчний дасгал;

3. Тэсвэрийн дасгал;

4. Уян хатны дасгал;

5. Авхаалж самбаа,

6. Тусгай бэлтгэл гэсэн зургаан төрлөөр алба хаагчдын бие бялдрын бэлтгэлжилтийн норматив”-ын шалгалтыг авч нийт бие бүрэлдэхүүнд дүнг нэгтгэн танилцуулж ажиллалаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button