Талархал илэрхийлэв.

Тус ангийн “Гэр бүл, хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн зөвлөл” санхүү, аж ахуйн албатай хамтран 2020 оны 06 дугаар сарын 01-ний өдөр “Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн хэсэг”-т хоригдож байгаа хоригдогч нарт тусгайлан хоол, цай бэлтгэн үйлчлэв.

            Алба хаагч нар хүний эрхийг дээдлэн хүнлэг энэрэнгүй үйл ажиллагаа зохион байгуулсанд хоригдогч нар талархан ангийн захиргаанд талархалын хуудаснууд илгээсэн байна.

                                         Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай

Back to top button